Subtilioji žmogaus sistema

Tibeto tantrinio budizmo tradicija kūną aiškina visai kitaip, nei daugelis mūsų yra įpratę. Tas aiškinimas remiasi psichofizine sistema, kurią sudaro dinamiškas subtiliųjų kanalų tinklas, "vėjai", arba vidinis oras, ir pradai. Jie sanskrite atitinkamai vadinami nadi, prana ir bindu, o tibetiečių kalboje - tsa, lung ir tike. Šis tas panašaus žinoma iš kinų medicinos ir akupunktūros - tai meridianai bei či energija.
Žmogaus kūną mokytojai lygina su miestu, kanalus - su jo gatvėmis, vėjus su žirgais, o protą su raiteliu. Kūne yra 72 000 subtiliųjų kanalų (Nadžių), bet tik trys pagrindiniai: vidurinis kanalas (Sušumna) einantis lygiagrečiai su stuburu, ir kairysis bei dešinysis kanalai (Ida ir Pingala) einantys abiejose jo pusėse. Kairysis ir dešinysis kanalai vejasi aplink vidurinįjį keliose vietose sudarydami virtinę "mazgų" (Čakrų). Viduriniame kanale išsidėstę keletas "kanalo sukurių" - čakrų, arba energijos centrų, iš kurių kiti kanalai šakojasi kaip lietsargio stipinai.
Šiais kanalais teka vėjai, arba vidinis oras (Prana, Ki, Či, Gyvata). Yra penki šakniniai ir penki šakiniai vėjai. Kiekvienas šakninis vėjas palaiko vieną elementą ir valdo jo funkciją žmogaus kūne. Šakiniai vėjai įgalina juslių veiklą. Sakona kad vėjai vadinami "išminties vėjais".
Dilgo Kjencė Rinpočė aiškina, kad tyrieji išminties vėjai vyrauja kartu netyrtaisiais karmos vėjais, bet kol karmos vėjai vyrauja, išminties vėjai negali pasireikšti. kai jogos pratybų dėka karmos vėjai patenka į vidurinį kanalą (sušumną), jie išnyksta ir kanaluose (Nadžiuose) ima cirkuliuoti tik išminties vėjai.
Kanaluose dar yra raudonieji bei baltieji "pradai". Pagrindinė baltojo prado buveinė - viršugalvis, o raudonojo - bambos sritis.
Pasiekusieji aukštesniąsias jogos pakopas šią sistemą labai gerai žino. Kai meditacijos dėka jogas priverčia vėjus įeiti į vidurinį kanalą ir jame ištirpti, jis gali tiesiogiai išgyventi proto prigimties švytėjimą, arba Vaiskiąją Šviesą. Tai įmanoma nes sąmonė remiasi vėju. Todėl atkreipus protą į kurią nors kūno vietą, galima joje sutelkti vėjus. Taip jogas vizualizuoja mirties eigą: kai mazgai (čakros) kanaluose atsiskleidžia, vėjai suteka į vidurinį kanalą ir akimirksnį patiriamas nušvitimas.


Sogjalas Rinpoče "Tibetiečių gyvenimo ir mirties knyga" 256 psl.
P.S. skliausteliuose mano patikslinimai.