Malda ar meditacija?

Vis daugėja tų, kurie praktikuoja įvairias jogas ar kitokias praktikas, todėl yra mokomi, kad maldos nereikia, kad svarbiausia yra meditacija.
Ir taip, ir ne.
Meditacija - tai ypatingo susitelkimo, susikaupimo būsena. Yra įvairios jos rūšys. Tačiau bet kuriuo
atveju, gili meditacija veda į vidinę tylą, kurioje randama tai, ko ieško medituojantysis (vienas - įkvėpimo, kitas - susivokimo ar aiškumo, kažkas - nusiraminimo arba... nieko ir t.t.). Jos mokomasi ilgai.
Ar kiekvienas žmogus, kalbantis apie meditaciją, žino, kas ji? Šis žodis tapo madingas. tačiau ar gali meditacija pakeisti maldą? Ar gali ji būti vietoj maldos?

Visi tie, kurių protas yra neramus, o emocijos aštrios arba atvirkščiai, užgniaužtos, labai sunkiai susikaupia. Jiems sunku galvoti tik apie vieną objektą, o dar sunkau ištuštinti galvą. Taigi kokia jų meditacija?
Pagalvokite, kaip jaučiatės, jei grupė, kurioje sėdite prie stalo arba kur nors mašinoje ar pan., nutyla... Ar nesijaučiate nepatogiai? Ar "nespengia" tyla ausyse?
Jeigu esate tas, kurio tai netrikdo, o net patinka, vadinasi, sugebėsite medituoti, susitelkti.
Jeigu Jus tai trikdo, tačiau neerzina, imkitės koncentracijos pratimų, melskitės širdimi ir imsite pastebėti, kaip Jūsų malda vis dažniau užsibaigs tyla viduje, kurioje nebeliks nei Jūsų minčių, nei Jūsų paties...
Jeigu Jus tai erzina ir trikdo, todėl stengiatės tą tylą greičiau nutraukti, vadinasi, jums labiau naudingos veiksmo praktikos. Maldai koncentruotis sunku, tačiau praktikuoti reikia. jums ypač naudingos grupinės praktikos ar maldos. Apie meditaciją verčiau nustokite kalbėti. Įvardykite tai verčiau susikoncentravimu į objektą: jūrą, dangų, kristalus, ir pan. Tai darant sistemingai ir tuo pačiu metu, dėmesį sutelkti bus vis lengviau.
"Malda" 15 psl. P. Ilgevičius A. Ilgevičienė