Norintiems atsidėkoti

Pirmiausia perskaityk ir gerai pamąstyk.

"Dvasinėse kryptyse ar religijose yra daug sekėjų ar prijaučiančiųjų, kurie, nieko neįdėję, susivokimo geidžia. Jie nežino, kas yra dėkingumas ir auka, kuri iš tiesų yra atsilyginimas už tai, kas nematerialu. Jiems patinka požiūris, kad dvasiniai dalykai yra nemokami. Žinoma, kad jie tokie yra, nes, kaip kalbėjome, kas gali įvertinti tai, ką gavo iš dvasingojo? Sakėme, kad dvasinė energija sunkiausiai iš visų kitų energijos rūšių pasigaminama, todėl brangiausia, tačiau kadangi ji nematoma, nesuprantančiajam atrodo bevertė... Vieną kurią energiją savyje vidiniu darbu išsigryninęs žmogus žino, kiek toks darbas kainuoja, todėl labiausiai už viską vertina ir randa būdų, kaip atsidėkoti."

"Žemėje ir dvasingi, ir nedvasingi žmonės turi fizinius kūnus su jų poreikiais, vadinasi, visiems reikia valgyti, apsirengti, išlaikyti savo namus, mokėti mokesčius valstybei, keliauti ir pan. Civilizuotoje visuomenėje už tų poreikių patenkinimą tenka mokėti daugiau, o mažiau civilizuotoje – mažiau. Todėl tie, kurie dvasios ir materijos pusiausvyrą savyje išlaiko, elgiasi vienaip, o tie, kurie jos neišlaiko, – kitaip. Tie, kurie aukoja savo energiją tiems dalykams, iš kurių tikisi grąžos ir jos sulaukia, gauna dar daugiau, nei aukoja, atsižvelgiant į nuoširdumą. Tie, kurie to nedaro, nieko ir negauna, nes neįmanoma įpilti dvasios į užsikišusius kanalus. Dėl to visuose religiniuose ir dvasiniuose egregoruose tarnystė gerbiama, nes ji sudaro sąlygas apsikeisti savai ir egregoro energijai. Tai suprantantis žmogus savo materijos ir dvasios santykį išlygina."

"Dėkingumas – žmogiška vertybė, tačiau net supratingesni gyvūnai moka jį išreikšti. Neturi tos savybės biorobotas. Pagalbos sulaukęs žmogus retai susimąsto, kiek laiko ir energijos, rūpesčio ir darbo ta pagalba kainavo tam, kuris ją suteikė. Dvasia tokiam atlygins už nuoširdžią pagalbą, tačiau ar nepamiršote jam padėkoti? Ar galvojote, ko Jus moko pagalbos aktas? Tas, kuriam kiti padėjo, savaime mokomas suteikti pagalbą kitiems. Šitaip gaunate galimybę atsidėkoti padėjusiems, jeigu nespėjote to padaryti tiesiogiai. Gėris yra vertybė, kuria reikia dalytis, o tikroji pagalba kitam ta, kai jokio atlygio nelaukiate ir nesitikite. Kuo aktyviau tai darysite, tuo labiau savąją dvasios ir materijos apytaką pagyvinsite. Energiją savyje sulaikantis žmogus yra savanaudis, todėl jo energijos apytaka užstringa."

"Dar vienas fenomenas: vartotojiška visuomenė, skaičiuojanti viską pinigais, vertina tiktai tai, už ką reikia mokėti. Ji nesugeba įvertinti neįkainojamų dalykų, kurie pinigais nėra įvertinti. Todėl ir priversti dvasingi žmonės mokestį už laiką nustatyti, kad būtinoji apytaka būtų išlaikyta. Jie žino, kad daug dvasingų žmonių nedėkingumas pražudė, jų gyvenimo laiką sutrumpino arba jie pasitraukė ten, kur sunku būtų juos surasti. Dėkingumas privalo būti išreikštas. Todėl niekados nepamirškite padėkos."

"Dėkingumas negali būti kaip nors išprašytas ar išsireikalautas. Jis niekaip nenuperkamas. Ar prašo dėkingumo žemė, kad ji Jus maitina, vanduo – kad girdo, oras – kad juo kvėpuojate, ugnis – kad šildo? Štai čia ir yra problema. Tiek žemė, vanduo, oras, ugnis, tiek nesavanaudiški Jums padedantys žmonės neprašo dėkingumo, nes padėti kitiems jiems savaime suprantamas dalykas. Tačiau ar Jums suprantama, kad būtina atsidėkoti jiems visiems taip, kaip jiems to reikia?"

"Tas, kuris atsidėkoti už pagalbą moka, naujos pagalbos sulaukia, kai jos prireikia, o tas, kuris to nedaro, galiausiai jos nebesulaukia, nes pats uždarė energijos apytakos ratą. Menas yra mokėti atsidėkoti kitam tuo, ko jam iš tiesų reikia. Tai įmanoma tik jaučiant kitą, išskiriant, kas jam svarbu tuo metu."

"Dvasią skleidžiančių žmonių paskaitos ir seminarai turi neįkainojamą vertę suvokimo siekiančiam žmogui. Retai susivokusieji ima už tai didelius pinigus, nors savo laiką privalo įvertinti. Vieni nustato mokestį, kiti renka aukas."

"Dešimtąją dalį nuo gaunamo mėnesio atlyginimo tiktu sumokėti žmogui, skaitančiam paskaitas ar vedančiam seminarą, už darbo dieną, kad mainai tinkamai vyktu."

"Pagal energijos mainų dėsnį kokią energiją įdėjai, tokia Tau ir sugrįš. Todėl nuoširdumas grįš nuoširdumu, o atsainumas - atsainumu. Ką gausi, jeigu aukojai o vėliau pasigailėjai to, ką duodi? Tuomet verčiau neaukok, nes tokia auka tuščia."

"Auka negali būti išreikalaujama, nes tada ji nebėra savanoriška, todėl nebetenka savo vertės. Geras aukotojas džiaugiasi galėdamas prisidėti prie reikalų, kuriems aukoja, todėl tą galimybę laiko dovana. Tokiam grįžta dvasinė grąža."

"Nepamirškite: aukodami ar atlikdami tarnystę, Jūs savo energija prisidedate prie tų reikalų, kuriems aukojate. Todėl svarbu, kad tai, kam aukojate, būtu Jums artima ir nekeltu priešiškumo. Jeigu paaukojai pinigus, uždirbtus nesąžiningai, negrįš jie sąmoningumu, tačiau sugrįš pamokančia situacija, kad sukčiauti negarbinga. Vadinasi sąmoninga auka skatina ir valymosi bei transformacijos procesus."

"Maldos, geri dvasingų žmonių palinkėjimai, palaiminimai valo aukotojus, suteikia jiems dvasinę globą, saugumą ir atveria įmanomą sąmoningumą bei sėkmę." 

(citatos iš 3 Antropoteosofijos tomo)


Dabar, jei jau viską perskaitei ir viską apgalvojai, ir jei tau tinka ir patinka ką aš darau, jauti dėkingumą, gali atsidėkoti paaukodamas.

Sąskaita: LT967300010140464804
Swedbank
Edmundas Petruoka

Swedbank SWIFT kodas:  
HABALT22