Antropoteosofija 1 t. (audio)Intelektualus ieškotojas žino dabartinės teosofijos pradininkę E. P. Blavatskają ir antroposofijos pradininką R. Štainerį (Rudolf Steiner). Jie dirbo taip, kaip buvo reikalinga laikui, kuriame jie gyveno. Laikui skubant dar greičiau nei anksčiau, tos pačios tiesos turi būti atskleistos taip, kad mūsų laiko žmonės galėtų jas geriau priimti. Šitaip atsirado antropoteosofija, skirta mąstančiam žmogui, gyvenančiam dabar, taip pat tiems, kurie dabar tik gimsta.
Daug dabartiniame pasaulyje manipuliacijų tomis pačiomis tiesomis, Pasaulio Mokytojų vardais. Antropoteosofija įvedama tam, kad žmogus išmoktų atskirti ir atsirinkti internetiniame šiukšlyne ir literatūroje, kad jis išmoktų klausytis savęs, o ne tų, kas garsiau rėkia. Todėl ji drąsi, atskleidžianti tai, apie ką anksčiau buvo prasitariama tik puse lūpų. To reikalauja laikas.

Vieniems ji atvers tai, apie ką jie jau įtarė, todėl dar giliau paaiškins tai, kas svarbu ieškančiajam, kartu padėdama nepasiklysti dvasinio verslo labirintuose.

Kitus ji gali erzinti, nes atvers jų vidinę esmę arba konfrontuos su įsikalbėta ir naudinga dogma. Šis tomas apie pačią antropoteosofiją, apie sąmonės tankius, arba pasaulius, ir apie sugebėjimą juos atpažinti.
Rasite aktualius nūdienos laiškus apie pasaulių sandūrą, kontaktuotojus, Pasaulio Mokytojus ir jų Mokinius, ašramus, apie NSO, sielų vogimą, kraujo perpylimus ir organų persodinimus, homoseksualizmą ir t. t.

Antropoteosofija skirta tiems, kuriems Tikėjimas yra neatsiejamas nuo Žinojimo. Tačiau tai jau kitoks Žinojimas. Racionalus protas jam ne pagalbininkas, tačiau instrumentu būti gali.
„Senieji šventraščiai – tai išmintis po septyniais užraktais. Nuo juos skaitančiųjų priklauso, kuris užraktas bus atrakintas. Pirmasis užraktas – raides pažįstančiajam, antrasis – žodžius sudėti mokančiajam, trečiasis – tekstą suprantančiajam. Ir tik nuo ketvirtojo prasideda Pažinimas to, kas ten surašyta... Antropoteosofija – tai raktas, kuris gali padėti atrakinti daug užraktų. Tačiau neužtenka į tą užraktą įkišti raktą. Pradedant ketvirtuoju užraktu reikalingi slaptažodžiai. Juos išgirsta tik atsiverianti širdis. Neatsivers ji netikint.“
Audio įgarsinimas:

1 SKYRIUS
KAS YRA ANTROPOTEOSOFIJA?
Įvadas-Dalykas ir objektas
Antropoteosofijos simbolis- Pagrindiniai antropoteosofo gyvenimo principai

2 SKYRIUS
SĄMONĖS TANKIAI, ARBA PASAULIAI
Apie sakralinių tiesų atvėrimą
Apie dualistinį principą 
Moteris
Elementai ir sąmonės tankiai, arba pasauliai.
Kodėl kalbame apie pasaulius
Pasaulių formavimasis ir liuciferiana
Apie demonus
Apie paralelinių pasaulių esybių išvaizdą
Apie protą, sielą ir dvasią
Apie reinkarnacijas
Apie eterinį pasaulį
Dar kartą apie mirtį

3 SKYRIUS
SĄMONĖS TANKIŲ ARBA PASAULIŲ ATSKYRIMAS
Apie dabartinę situaciją
Sąmonės tankių, arba pasaulių atskyrimas
Eksperimentas
  • 1 diena
  • 2 diena
  • 3 diena
Pagrindinės eterinio pasaulio doktrinos, per kurias įraukiami jautrieji ir nepasirinkusieji

4 SKYRIUS
AKTUALŪS NŪDIENOS LAIŠKAI - ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS
Apie pasaulių sandūrą
Apie kontaktuotojus
Kas yra NSO ir koks jų tikslas?
Apie sielų vogimą. Kas tai?