Rytmetinė Optino starcų malda

Paveikslėlio šaltinis: http://foma.ru


Viešpatie, padėk man dvasios ramybėj priimti visa, kas įvyks šiandieną 
Viešpatie, padėk man pilnai atsiduoti Tavo Švenčiausiajai Valiai. 
Viešpatie, visą šią dieną mokyk ir palaikyk mane. 
Viešpatie, leisk atpažinti Tavo Švenčiausiąją Valią, skirtą man ir mano artimiesiems. 
Viešpatie, kad ir kokias naujienas aš šiandien šiandien sužinočiau, padėk jas priimti ramia širdimi bei tvirtu įsitikinimu, jog viskam yra Tavo Švenčiausia Valia. 
Viešpatie, Šlovingasis ir Gailestingasis būk mano žodžių ir veiksmų valdovas. 
Viešpatie, visuose nenumatytuose atsitikimuose, neleisk man užmiršti, kad Tu už visko stovi.
Viešpatie, išmokyk teisingai, paprastai ir išmintingai elgtis su artimaisiais ir su tais, kurie mane supa, kad jų širdžių neįskaudinčiau, bet kiekvienam neščiau gėrį. 
Viešpatie, suteik man jėgos pakelti prasidedančios dienos sunkumus ir sąžiningai atlaikyti iki galo. 
Viešpatie, tegul mano valia paklūsta Tavo Valiai, mokink mane melstis, nepamesti vilties, tikėti, neveidmainiškai mylėti, iškęsti ir atleisti. Amen 

Edmundo Petruokos vertimas iš www.molitvoslov.com/text521.htm

Panaudojau žodį "starcai", kurį lietuviškai verčia kaip "vyresnieji", tačiau, lietuviškas šio žodžio vertimas mano nuomone neatitinka to dvasinio "svorio" kurį savyje talpina žodis "Starcai". "Starcai" (старцы) tai esantys amžiuje vienuoliai, dvasios vadovai, atsiskyrėliai maldininkai.

Platinant (copy/paste) ar naudojant šį maldos vertimo variantą, privalote nurodyti www.petruoka.blogspot.com šaltinį.

Populiarūs šio tinklaraščio įrašai

Išgyjimo malda Jėzui ( sakoma prieš miegą)

Sielos evoliucijos Kelias ir seksualinis gyvenimas

Nemaloni žinia nušvitimo geidžiantiesiems.