Pasirinkimo galia

Viskas prasideda nuo mūsų pasirinkimo. Tas momentas, kai mes priimame sprendimą, pakeičia mūsų smegenų chemiją. Apsisprendimas duoda signalą smegenims, kad mes esame pasiruošę pradėti mūsų kelionę. Todėl pasirinkimas - tai yra pirmas žingsnis elegesio pasikeitimo link. Daugelis žmonių užstringa gyvenime ir nemato išeities, nes jie nesinaudoja valios Laisvės galimybe - mūsų didžiausia dovana. Būti aukos būsenoje - tai reiškia nematyti kitų variantų gyvenime. Mes užsidarome nuo gyvenimo. Būti optimistu - reiškia matyti galimybes ir daryti pasirinkimą. Gyvenimas yra pilnas galimybių. (Petras Zverincius)