Rytmetinė Optos vienuolių maldaViešpatie, padėk man ramiai sutikti visa tai, ką atneš prasidedanti diena. 
Padėk man visiškai atsiduoti Tavo Šventai valiai. Kiekvieną šios dienos akimirką man vadovauk ir mane palaikyk.
Kokios žinios bepasiektu mane šiandien, padėk jas sutikti ramia siela ir tvirtai tikint, kad visa tai Tavo Šventoji valia. 
Visos šios dienos kalbose, rūpesčiuose ir darbuose būk mano minčių ir jausmų Valdovas. 
Visus netikėtumus padėk man priimti kaip Tavo gerosios valios lėmimą. Išmokyk mane išmintingai ir be veidmainystės elgtis su kiekvienu mano šeimos žmogumi, kad nieko nepapiktinčiau ir neįskaudinčiau. 
Viešpatie, duok jėgos pakelti prasidedančios dienos nešamą nuovargį, ir visus šios dienos įvykius. Vadovauk mano valiai, mokyk melstis, neprarasti vilties, tikėti, mylėti, kentėti, ir atleisti. 
Amen.

Besimeldžiantieji šiuo maldynu gali bent kartą pasimelsti už Timotiejų, atskanavusį šį tekstą, už maldyno vertėjus.
Kaip naudotis šiuo maldynu: http://bit.ly/1E7qZKr