Maldos už dėkingumą išreiškusius

Citata: 
"Jeigu meldžiamasi už savo Mokytojus, Vedlius ar geradarius, tokia malda reiškia dėkingumą, o jos energija taip pat dalijasi: viena dalis lieka besimeldžiančiajam, todėl veikia lyg tų žmonių, už kuriuos jis meldžiasi, palaiminimas, o kita jos dalimi žmogus savo dėkingumu prisideda prie savo vedlio ar geradario reikalų ir darbų. Tai dalinai asmeninė, tačiau jau dalinai visuomeninė arba kolektyvinė malda.
Jeigu meldžiamasi už tuos, kurie nesimeldžia, maldos energija augina jų širdyse geranoriškumą. Tai visuomeninė arba kolektyvinė malda." 
/ASTRĖJA/

Brangūs draugai, AČIŪ Jums už dėkingas širdis. Šiandien, paimsiu visus jūsų vardus, ir 21 dieną, jums degs žvakutė ir maldos energijos spindulėlis skries pas jus nušviesdamas, apvalydamas, išgydydamas, tiek kiek jūsų karma leidžia.

Lai Meilė ir Taika apjungia pasaulį
OM